info@zentya.sk   +421 915 842 336
SK EN

Skríningové testy a testy na cielenú liečbu zhubných nádorových ochorení

Sentis ™ je skríningový test na zistenie vrodenej predispozície na rakovinu prsníka a rakovinu vaječníkov. Lekárom a pacientom poskytuje informácie týkajúce sa 21 génov, ktoré boli spojené s rakovinou prsníka alebo rakovinou vaječníkov, vrátane nádorových supresorových génov BRCA1/2. To umožňuje vytvoriť špecifický plán lekárskej starostlivosti o pacienta, ktorý môže zabrániť alebo oddialiť nástup rakoviny alebo ju zistiť v skoršej, ešte liečiteľnej fáze.

 
Copyright © 2016 l zentya.sk