info@zentya.sk   +421 915 842 336
SK EN

Novorodenecký genetický skríning

Ide o komplexný skríningový test, vďaka ktorému je možné odhaliť riziko vzniku 50 dedičných porúch a poskytnúť personalizované genetické informácie o pravdepodobných reakciách na 20 pediatrických liekov. Pomocou technológie NGS (sekvenovania ďalšej generácie) a genetického bioinformatického softvéru spoločnosti BGI, ktorý je popredným produktom v rámci tohto odvetvia, test NOVA™ ponúka najkomplexnejší a najpresnejší skríningový test na trhu. Jeho pozitívna prediktívna hodnota dosahuje až >99%. Viac informácii nájdete na www.novatest.sk.

 
Copyright © 2016 l zentya.sk